Ürünler

Izobutilen

Izobutilen, antioksidant, madeni yağ katkısı, butil kauçuk ve reçine olarak kullanılan alkit fenollerin imalatında kullanılır.

Donma Noktası, °C -140
Kaynama Noktası, °C -6,7
Parlama Noktası, °C -80
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,600