Ürünler

Izobutil Asetat

Üretiminin büyük kısmı boya ve selüloz imalatında çözücü olarak kullanılır. Geri kalan kısmı ise ilaç proseslerinde ve parfümlerde bileşen olarak kullanılır.

Donma Noktası, °C -99
Kaynama Noktası, °C 117
Parlama Noktası, °C 18
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 6,3
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,871