Ürünler

Metil Etil Keton

MEK yüksek buharlaşma hızı nedeni ile boya uygulamalarında hızlı kuruma süresi sağlar. Sentetik ve doğal reçinede iyi çözücü özelliği nedeni ile baskı mürekkepleri, vernik ve diğer çeşitli boya formülasyonlarında kullanılır.

Asitik değer, % 0,002
Distilasyon Aralığı, °C 79,4 - 79-8
Parlama Noktası, °C -4
Renk, Pt-Co 5
Saflık, % 99,8
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 11,8
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,805