Ürünler

Solvent Nafta

Bu aromatik çözücüler yüksek çözücülükleri ve kontrollü buharlaşma karakteri nedeni ile yapıştırıcı, boya, böcek ilacı, endüstriyel temizleyici, mastik ve macun imalatında kullanılır.

Aromatik İçerik, %Ağırlık >99
Distilasyon Aralığı, °C 165-180
Parlama Noktası, °C 50
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,878