Ürünler

Heptan

Heptan dar kaynama aralığına sahiptir. Buharlaşma derecesi yüksek olduğundan yapıştırıcı ve baskı endüstrilerinde çözücü olarak; düşük hekzan ve benzane içeriğinden dolayı da diğer birçok endüstriyel uygulamada tercih edilir.

Aromatik İçerik, %Ağırlık 0,001
Distilasyon Aralığı, °C 94-99
Parlama Noktası, °C <0
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,705-0,725