Ürünler

Hekzan

Hekzan öncelikle bitkisel yağ ekstraksiyonunda, polimerizasyon reaksiyonlarında ve boya inceltmede kullanılır.

Aromatik İçerik, %Ağırlık 0,0001
Distilasyon Aralığı, °C 65-69
Parlama Noktası, °C <0
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,678