Ürünler

Neopentil Glikol

Özellikle boya ve kaplama reçinesi imalatında, jelkot ve toz boyada kullanılır. Çok kısıtlı bir miktarı ise esterlerine dönüştürülerek uçak motor yağı imalatında kullanılır.

Donma Noktası, °C 124-130
Kaynama Noktası, °C 210
Parlama Noktası, °C 98
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 3300
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,570