Ürünler

Butil Alkol

n-Butanol, ester hazırlamada, reçine ve boya imalatında çözücü olarak, plastifiyanlarda, hidrolik sıvılarda, deterjan formülasyonlarında, melamin reçine imalatında kullanılır.

Asitik değer, % 0,0013
Distilasyon Aralığı, °C 118
Renk, Pt-Co 5
Saflık, % 99,8
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,808