Ürünler

Di-butil Maleat

Suya direçli film imalatında plastifiyan ve vinil/akrilik emisyon polimerlerinde ko-monomer olarak kullanılır.

Donma Noktası, °C -50
Kaynama Noktası, °C 165
Parlama Noktası, °C 120
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 0,35
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,994