Ürünler

Izononanoik Asit

Izononanoik Asit Esterler sentetik yağlayıcılar ve metal işleme sıvıları ve plastifiyan olarak kullanılırlar.

Donma Noktası, °C <-60
Kaynama Noktası, °C 235
Parlama Noktası, °C 120
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 3
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,899