Ürünler

2-Etilhekzanoik Asit

2-EH asit, ana hammadde olarak alkit reçine, plastifiyan, çözücü, peroksitler, polimerizasyon katalizörü imalatında, antibiyotik sentezlenmesinde kullanılan alkali metal tuzları ve boya kurutucu olarak kullanılan ağır metal tuzları imalatında kullanılır.

Donma Noktası, °C -60
Kaynama Noktası, °C 228
Parlama Noktası, °C 114
Su Çözünürlüğü, Gram/Litre 2
Yoğunluk (Kg/Litre) 0,906